Clayton Valley vs Northgate3/30/2022

< Back

#64 Men's Shot Put (Varsity) Results

Finals

PL # Athlete Yr. Team Mark English Pts
1 230 MITCHELL, Matteo SR Clayton Valley 49' 5" 49'5" 5
2 61 BILLECI, Anthony SR Northgate 42' 4" 42'4" 3
3 218 KOPFELT-WATSON, Cody SR Clayton Valley 37' 9.50" 37'9.50" 1
4 131 MENDOZA, Cobi SR Northgate 35' 1" 35'1"  
5 186 CARO, Joseph JR Clayton Valley 33' 5" 33'5"  

Finals Flight: 1

HPL # Athlete Yr. Team Mark English Pts
1 230 MITCHELL, Matteo SR Clayton Valley49' 5" 49'5" 5
2 61 BILLECI, Anthony SR Northgate42' 4" 42'4" 3
3 218 KOPFELT-WATSON, Cody SR Clayton Valley37' 9.50" 37'9.50" 1
4 131 MENDOZA, Cobi SR Northgate35' 1" 35'1"  
5 186 CARO, Joseph JR Clayton Valley33' 5" 33'5"